Monday, June 11, 2012

GRAFIK MULTIMEDIA

Pengenalan

Perkataan 'multimedia adalah gabungan dua perkataan iaitu 'multi' yang merujuk kepada maksud banyak atau pelbagai, manakala media merujuk kepada 'medium atau alat atau bahan. 


Multimedia merupakan proses komunikasi interaktif berasaskan teknologi komputer yang menggabungkan penggunaan unsur media digital seperti teks, audio, grafik, animasi dan video untuk menyampaikan maklumat.  


Multimedia juga boleh merujuk kepada penggunaan teknologi komputer untuk mencipta, menyimpan dan menggunakan kandungan multimedia.


Penggunaan persembahan multimedia mempunyai impak yang besar dalam sesebuah organisasi.  Pereka bentuk visual mampu mewujukan suasana pegun dan berinformatif.

Pembangunan multimedia memerlukan sisitem komputer yang dapat menghasilkan grafik, audio, video dan animasi disamping alat-alat seperti pengimbas, pembesar suara, kad bunyi, kad video dan CD Rom.  

Elemen-elemen Multimedia

 • Teks - muka taip atau 'font' yang digunakan sebagai tajuk besar, tajuk kecil dan teks penerangan.
 • Grafik - visual pegun yang dihasilkan melalui teknik fotografi, ilustrasi dan grafik komputer.
 • Video - klip video.
 • Audio - kesan bunyi, kesan bunyi persekitaran.
 • Animasi - pertunjukan pantas urutan imej-imej statik 2D atau 3D untuk mewujudkan ilusi pergerakan. Perisian Multimedia
Terdapat banak perisian multimedia di pasaran.  Setiap perisian mempunyai  fungsi tertentu.  Antara kegunaan perisisan-perisian tersebut adalah seperti berikut:

1.Macromedia Freehand, Corel Draw, Adobe Ilustrator - untuk menghasilkan ilustrasi, reka bentuk dan imej.


Contoh : Adobe Ilustrator untuk menghasilkan ilustrasi.2. Macromedia Director, Macromedia Flash, After effects, 
MS Powerpoint - untuk menghasilkan multimedia linear interaktif dan animasi .


Contoh  : Micromedia Flash untuk menghasilkan animasi3. Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks, Corel Paint Sho Pro - untuk mengedit gambar.


Contoh : Adobe Photoshop untuk mengedit gambar

Jenis-jenis Multimedia
1.  Multimedia linear atau multimedia persembahan
Iaitu persembahan yang tidak dikawal. Multimedia jenis ini digunakan untuk persembahan dalam pengajaran dan pembelajaran atau multimedia korporat

Contoh persembahan multimedia menggunakan Powerpoint.

2.  Multimedia Interaktif
Iaitu melalui persembahan multimedia interaktif, pelanggan dapat menerokai dan berinteraksi melalui butang kawalan, teks utama dan hot spot.

Contoh multimedia interaktif - bahan P&P


Lihat contoh multimedia interaktif DISINI


Reka Bentuk Laman Web
Laman Web merupakan bentuk komunikasi paling popular dan berkesan masa kini.  Reka bentuk laman web yang menarik memerlukan kemahiran pereka grafik dalam mengaplikasi perisisan khas laman web.  
Reka bentuk laman web yang baik mempunyai ciri-ciri berikut:
 • Mudah dan cepat dibuka
 • Penggunaan imej yang ringkas dan tepat
 • Penggunaan butang yang mudah atau menarik
 • Warna yang sesuai
 • Saiz bukaan yang standard (640 x 480 pixel)
 • Menggunakan maklumat yang padat dan berkesan
 • Jelas sasaran penggunanya
 • Menggunakan animasi yang minima
 • Trend reka letak terkini
 • Butang kawalan yang berfungsi dengan baik
No comments:

Post a Comment