Thursday, February 23, 2012

Alat Bantu Mengajar - Lukisan dan Catan Buah-buahan

Soalan PSV Kertas 2611/2 SPM (menggambar) sangat popular dengan tajuk catan objek alam benda atau alam semulajadi khususnya berkait dengan buah-buahan.  Kali ini saya paparkan beberapa hasil catan bertajuk buah-buahan dengan menggunakan beberapa jenis media kering dan basah.


5 comments: