Thursday, February 23, 2012

Alat Bantu Mengajar - Lukisan dan Catan Lanskap

Berikut adalah anatara karya catan yang saya hasilkan sebagai ABM ketika mengajar tajuk catan atau lukisan.  Beberapa media dan teknik diaplikasikan dalam karya di bawah sebagai rujukan pelajar.  Melalui penggunaan beberapa media berlainan, pelajar akan dapat menilai sesuatu media dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya yang tersendiri. 


Media : Cat Air
Teknik Basah atas kering


 Media : Oil Pastel

Media : Oil Pastel


Media : Krayon


Media : Oil Pastel


Media : Soft Pastel


Media : Cat Air
Teknik : 'Basah atas Basah"

No comments:

Post a Comment